CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA/LCIA and “nano”- a brief intro for the NanoFATE project

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
NanoFATE workshop Seville, Spain, May 21, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur