CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ocean energy in combination with land-based renewable energy sources: appropriate technology for smaller electricity grids in Africa?

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Linus Hammar (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Jimmy Ehnberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Martin Gullström
Oral presentation, 8th European Wave and Tidal Energy Conference, EWTEC 2009, Uppsala, Sweden 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)
Institutionen för marin ekologi (1963-2011)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur