CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of ground storage heat pump systems for space conditioning of buildings

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Project meeting "Optimization of ground storage heat pump systems" (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: GSHP, heat pump, ground source, optimization, SaqibDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139567

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur