CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader

Optimization of groundstorage heat pump systems for space conditioning of buildings (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Saqib Javed (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Claesson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Gothenburg, Sweden : Building Services Engineering, 2010. - 24 s.
[Rapport]

Nyckelord: Optimization, groundstorage, heat pump systems, space conditioning, Effsys 2, GSHPDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139566

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur