CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some recursive formulas for Selberg-type integrals

Sergio Iguri ; Toufik Mansour (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL (1751-8113). Vol. 43 (2010), 6,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: random-matrix theory, root systems, polynomials, algebra, representations, conjecture, operators, proofDenna post skapades 2011-04-20.
CPL Pubid: 139565

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur