CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of ventilation-system design on the use of heating, cooling and drive energy to fans

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
10th REHVA World congress Clima 2010 Sustainable Energy Use in Buildings (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ventilation, system, design, heating, cooling, drive energy, electric motor, efficiency, control, pump, fan, air-coil, DCV, control-on-demand, HRVDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur