CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat pump applications and definitions

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Project conference EU Heat Pump, Nortek, Oslo, Norway (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Rotating heat pump, liquid-ring compressor, development, specifications, refrigerant, coefficient of performance, noise, heat pump market, electric motors, electric motor drives, BLDC, PMSMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139558

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur