CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frikyla - Inte så billigt som det låter

Mark Kretz ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & Miljö Vol. 81 (2010), 48, p. 10.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: free-cooling, liquid system, air system, SPF, SFPDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur