CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free cooling by dry coolers in a large shopping mall

Sofia Stensson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
10th REHVA World congress Clima 2010 Sustainable Energy Use in Buildings (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Free cooling, dry coolers, shopping mallDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur