CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electricity use and efficiency potential of pump and fan operation in buildings

Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Åström (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
10th REHVA World congress Clima 2010 Sustainable Energy Use in Buildings (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Electricity use, efficiency, pump, fan, buildingsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur