CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The future of DCV - Research areas and possibilities

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
10th REHVA World congress Clima 2010 Sustainable Energy Use in Buildings, workshop 5: Demand Controlled Ventilation (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Demand-controlled ventilation, DCV, control-on-demand, future, research areas, possibilitiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139544

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur