CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluorescent DNA Modifications for Use as Probes of Biological Structure and as Nanotechnological Functional Units

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-515-0.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: DNA base analogs, fluorescence, FRET, porphyrin, DNA, nanotechnology, lipid membraneDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 139543