CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att dimensionera problemet med kemikalier i varor - dimensioner och indikatorer, Chemitecs Report P1-D1

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 66 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 139539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2009:1