CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discussion of methods for the ecotoxicological classification in life-cycle analysis (LCA)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys) ; Torbjörn Svensson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Henrikke Baumann (COMESA, Miljösystemanalys) ; Tomas Rydberg (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Paper presented at the SETAC, SECOTOX and UMIP/EDIP workshop on "LCA-classification and Evaluation of Ecological Impact Assessment" Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, January 7-8 1993, 12 pp (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 139529

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur