CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ventilation-system design - Influence on the use of heating, cooling and drive energy to fans

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
(2010)
[Preprint]

Nyckelord: balance temperature, CAV, chiller, cooling, DCV, drive energy, energy effi-ciency, fan, heating, heat pump, office, operating balance temperature, SFP, SPF, VAV, ventilation, Variable Speed Drive, VSDDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur