CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Education in environmental science at the University of Göteborg (GU) and Chalmers University of technology (CTH) in Sweden

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Göran Wallin
Paper presented at ECO-ED, A World Congress for Education and Communication on Environment and Development, Toronto, Canada, 16-21 October, 1992 (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139527

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur