CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollution-induced Community Tolerance (PICT) in periphyton established under diuron (DCMU) stress

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Poster presentation at 10:th Annual Meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 28 October - 2 November 1989, Toronto, Canada (1989)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139524

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur