CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High concentrations of 4,5,6-Trichloroguaiacol cause increased tolerance of periphyton photosynthesis

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Poster presentation at 1:st European Conference on Ecotoxicology, 17-19 October 1988, Copenhagen, Denmark (1988)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139523

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur