CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Så mycket energi kan vi spara kostnadseffektivt

So much energy is possible to save cost effectively (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sveriges Energiting 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Heat pumps, energy, economy


Föredrag vid Energimyndighetens programkonferens "Energitinget"Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-04-20.
CPL Pubid: 139513

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur