CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An evaluation model for sustainable packaging systems in supply chains - the case of Volvo

Henrik Pålsson ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings from the 23rd annual NOFOMA Conference (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Automotive, Materials handling, Model, Packaging, Supply chain, SustainabilityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 139479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur