CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Describing and assessing performance in material flows in supply chains: a case study in the Swedish automotive industry.

Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings from the 4th INternational Swedish Production Symposium p. 329-338. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: materials supply, materials handling, assembly, automotive, supply chain, lean productionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 139478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Materials exposure: The interface between materials supply and assembly