CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bethe ansatz for the deformed Gaudin model

Petr Kulish ; Nenad Manojlovic ; Maxim Samsonov ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES (1736-6046). Vol. 59 (2010), 4, p. 326-331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: yang-baxter equationDenna post skapades 2011-04-18.
CPL Pubid: 139264

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur