CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer investigation of an aggressive intermediate

Carlos Arroyo Osso ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Fredrik Wallin
Paper GT2010-23653 in Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, June 14-18, 2010, Glasgow, UK (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-15.
CPL Pubid: 139146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur