CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ENERGY TRANSFER On the right path

Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 3 (2011), 4, p. 269-270.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: dnaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-14. Senast ändrad 2012-01-12.
CPL Pubid: 139099

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur