CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-resolution core-level spectroscopy study of the ultrathin aluminum oxide film on NiAl(110)

N. M. Martin ; J. Knudsen ; S. Blomberg ; J. Gustafson ; J. N. Andersen ; E. Lundgren ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; A. Stierle ; G. Kresse
Physical Review B (1098-0121). Vol. 83 (2011), 12,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have studied the ultrathin aluminum oxide film on NiAl(110) by a combination of high-resolution core-level spectroscopy and density functional theory calculations. Energy-dependent core-level data from the O 1s and Al 2p levels allows for a distinction between oxygen and aluminum atoms residing at the surface or inside the aluminum oxide film. A comparison to calculated core-level binding energies from the recent model by Kresse et al. [Science 308, 1440 (2005)] reveals good agreement with experiment, and the complex spectroscopic signature of the thin Al oxide on NiAl(110) can be explained. Our assignment of a shifted component in the O 1s spectra to oxygen atoms at the surface with a particular Al and oxygen coordination may have implications for the interpretation of photoelectron-diffraction experiments from similar ultrathin aluminum oxide films.

Nyckelord: root-5)r27-degrees-o surface oxide, x-ray-diffraction, electron-spectroscopy, oxidation, metals, al2o3, photoemission, particles, leedDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 139096

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur