CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods to improve the performance of fluidized bed biomass gasifiers.

Alberto Gómez-Barea ; Pedro Ollero ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Proceeding of 2nd European Conference on Polygeneration,30th March-1st April, 2011– Tarragona, Spain Paper ABS 20., (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Invited key-note lectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 139071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur