CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driving Germany: The Landscape of the German Autobahn, 1930-1970

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Technology and Culture (0040-165X). Vol. 52 (2011), 1, p. 215-216.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Book review.Denna post skapades 2011-04-14. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 139067

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur