CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Volatile Photochemical Gating of an Epitaxial Graphene/Polymer Heterostructure

Samuel Lara-Avila (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Kasper Moth-Poulsen ; R. Yakimova ; T. Bjornholm ; V. Fal'ko ; A. Tzalenchuk ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 23 (2011), 7, p. 878-+.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A novel heterostructure based on epitaxial graphene grown on silicon carbide combined with two polymers is demonstrated, with a neutral spacer and a photoactive layer that provides potent electron acceptors under UV light exposure. UV exposure of this heterostructure enables control of the electrical parameters of graphene in a non-invasive, non-volatile, and reversible way.

Nyckelord: bilayer graphene, transistorsDenna post skapades 2011-04-14. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 139057

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


New Electronics Concept: Wafer-Scale Epitaxial Graphene (CONCEPTGRAPHENE) (EC/FP7/257829)