CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial systems biology

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Biotechnology Journal (1860-6768). Vol. 6 (2011), 3, p. 255-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 139029

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur