CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multistakeholder Participation

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Encyclopedia of Geography (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Multistakeholder ParticipationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-09. Senast ändrad 2013-09-24.
CPL Pubid: 138879

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur