CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIOFUELS Chimeric synthetic pathways

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Nature Chemical Biology (1552-4450). Vol. 7 (2011), 4, p. 195-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: saccharomyces-cerevisiae, butanolDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 138803

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur