CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From supernovae to diffuse emission, radio star-formation tracers in starburst galaxies

Fabien Batejat (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 91 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Radio astronomy, Star-formation, StarburstDenna post skapades 2011-04-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 138706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Astronomi
Högenergiastrofysik
Extragalaktisk astronomi
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-05-20
Tid: 13:15
Lokal: Room EB (4363), Hörsalsvägen 11, 4th floor
Opponent: Miguel Pérez-Torres, Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIG), Granada, Spain.