CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entering the Tiger's Cave

Perspectives on Japanese and Swedish Product Development

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
(2011)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Japan, Swden, International Product DevelopmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 138701

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Programvaruteknik
Övrig informationsteknik
Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur