CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Positioning algorithms for wireless sensor networks

Mohammad Reza Gholami (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 56 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-05. Senast ändrad 2011-04-19.
CPL Pubid: 138669

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Indoor sensor node positioning using UWB range measurements


Positioning of Node Using Plane Projection onto Convex Sets


Hybrid TW-TOA/TDOA Positioning Algorithms for Cooperative Wireless Networks


Examination

Datum: 2011-04-15
Tid: 10:00
Lokal: EA, floor 4, Hörsalsvägen 11
Opponent: Professor Bernhard H. Fleury, Aalborg University, Denmark