CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological characterisation of plant food dispersions

Patricia Lopez-Sanchez (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; S Schumm ; Maud Langton (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; L Bialek
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 17 (2009), p. 249-253.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-04. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 138563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur