CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open Innovation - Anything Goes? A Review of Empirical Research on Open innovation

Alfred Eklöf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
European Academy of Management Conference, Tallinn, 1-4 June 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-04-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 138535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur