CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon-nanotube-based nanoelectromechanical transistors

Yury A. Tarakanov (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-520-4.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-31. Senast ändrad 2014-09-10.
CPL Pubid: 138448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A Carbon Nanotube Field Effect Transistor with a Suspended Nanotube Gate


A carbon nanotube gated carbon nanotube transistor with 5 ps gate


Coupling Mechanics to Charge Transport in Carbon Nanotube Mechanical Resonators


Parametric Resonance in Nanoelectromechanical Single Electron Transistors


Carbon Nanotube Field Effect Transistors with Suspended Graphene Gates


Examination

Datum: 2011-04-29
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2, Kemivägen 9, 412 96 Göteborg Sverige
Opponent: Dr. Marcelo Goffman, Laboratoire d'Electronique Moléculaire, CEA Saclay, France

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie