CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response to: DNA identification by pedigree likelihood ratio accommodating population substructure and mutations

Thore Egeland ; A Philip Dawid ; Julia Mortera ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Andreas Tillmar
Investigative Genetics (2041-2223). Vol. 2 (2011), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Mutation models are important in many areas of genetics including forensics. This letter criticizes the model of the paper 'DNA identification by pedigree likelihood ratio accommodating population substructure and mutations' by Ge et al. (2010). Furthermore, we argue that the paper in some cases misrepresents previously published papers. Please see related letter: http://www.investigativegenetics.com/content/2/1/8.Denna post skapades 2011-03-29. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 138401

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur