CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-sensitive fiber-optic parametric amplifiers and their applications

Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2010 23rd Annual Meeting of the IEEE Photonics Society, PHOTINICS 2010 p. 455-456 . (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

We review some fundamental and practical aspects of phase-sensitive fiber-optic parametric amplifiers. Applications of both phase-insensitive and phase-sensitive amplifiers will also be covered.Denna post skapades 2011-03-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 138328

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur