CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HCCI/SCCI load limits and stoichiometric operation in a multicylinder naturally aspirated spark ignition engine operated on gasoline and E85

Daniel Dahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH (1468-0874 ). Vol. 12 (2011), 1, p. 58-68.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HCCI, SCCI, CAI, NVO, stratified charge, high load, stoichiometric, three-way catalyst, gasoline, ethanolDenna post skapades 2011-03-24. Senast ändrad 2011-03-24.
CPL Pubid: 138297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Gasoline Engine HCCI Combustion - Extending the high load limit