CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of grain boundary conditions on modeling of size-dependence in polycrystals

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Swantje Bargmann ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Acta Mechanica (0001-5970). Vol. 218 (2011), 1-2, p. 103-113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, a gradient crystal plasticity model in a polycrystalline grain structure is investigated. Hereby, the focus is on the influence of the grain boundary conditions. A new type of grain boundary conditions is introduced, the so-called micro-flexible boundary condition. In particular, it is compared to existing grain boundary conditions of plastic slip. Numerical results are given for the stress-strain response as well as for the plastic slip field in the grain structure.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-22. Senast ändrad 2017-08-16.
CPL Pubid: 138248

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur