CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of grain boundary conditions on modeling of size-dependence in polycrystals

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Swantje Bargmann ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Acta Mechanica (0001-5970 ). Vol. 218 (2011), 1-2, p. 103-113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 138248

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur