CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Low Cost Point Absorber Wave Energy Converter for Electric Mobility

Jacob W Foster ; Reza Ghorbani ; Pierre Garambois ; Emma Jonson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of World Renewable Energy Congress 2011, 8-11 May 2011, Linköping, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wave energy conversion, point absorber, electric vehicleDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-21.
CPL Pubid: 138229