CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computations and full-scale tests of active flow control applied on a Volvo truck-trailer

Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Linus Hjelm ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Aerodynamics of Heavy Vehicles III: Trucks, Buses and Trains (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 138153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Active Flow Control for Drag Reduction of Heavy Vehicles