CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A quantitative analysis of a multi-phase polycrystalline cubic boron nitride tool material using DualEELS

Jenny Angseryd (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Michaela Albu ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Gerold Kothleitner
Micron (0968-4328). Vol. 42 (2011), 6, p. 608-615 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 138112

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure of a cubic boron nitride tool material and its degradation during hard turning operations