CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matter radii of 32-35Mg

R. Kanungo ; A. Prochazka ; W. Horiuchi ; C. Nociforo ; T. Aumann ; D. Boutin ; D. Cortina-Gil ; B. Davids ; M. Diakaki ; F. Farinon ; H. Geissel ; R. Gernhauser ; J. Gerl ; R. Janik ; Björn Jonson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; B. Kindler ; R. Knobel ; R. Krucken ; Mattias Lantz (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; H. Lenske ; Y. Litvinov ; B. Lommel ; K. Mahata ; P. Maierbeck ; A. Musumarra ; Thomas Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; C. Perro ; C. Scheidenberger ; B. Sitar ; P. Strmen ; B. Sun ; Y. Suzuki ; I. Szarka ; I. Tanihata ; Y. Utsuno ; H. Weick ; M. Winkler
Physical Review C (0556-2813). Vol. 83 (2011), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The interaction cross sections of Mg32-35 at 900A MeV have been measurmed using the fragment separator at GSI. The deviation from the r(0)A(1/3) trend is slightly larger for Mg-35, signaling the possible formation of a longer tail in the neutron distribution for Mg-35. The radii extracted from a Glauber model analysis with Fermi densities are consistent with models predicting the development of neutron skins.

Nyckelord: radii, light nucleiDenna post skapades 2011-03-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 138106

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Mellanenergifysik

Chalmers infrastruktur