CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion controlled reactions, fluctuation dominated kinetics, and living cell biochemistry

Zoran Konkoli (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
International Journal of Software and Informatics Vol. accepted (2010),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-17. Senast ändrad 2011-09-26.
CPL Pubid: 138101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biologisk fysik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur