CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning

Ingrid Öborn ; Ulf Magnusson ; Jan Bengtsson ; Katarina Vrede ; Erik Fahlbeck ; Erik Steen Jensen ; Charles Westin ; Torbjörn Jansson ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Helena Lindholm Schulz ; Maria Stenström ; Benny Jansson ; Lotta Rydhmer
Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2011. ISBN: 978-91-576-9029-4.- 32 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 138078

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur