CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods of quantitative matrix analysis of Zricaloy-2

Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Ultramicroscopy (0304-3991). Vol. 111 (2011), 6, p. 711-714.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 138061

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Spektroskopi
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur