CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymer Nanocomposites - Fundamentals and possible applications to Power Sector

T. Tanaka ; J. Kindersberger ; M. Frechette ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; A.S. Vaughan ; S. Sutton ; P. Morshuis ; J.P. Mattmann ; G.C. Montanari ; C. Reed ; A. Krivda ; J. Castellon ; T. Shimizu ; S. Pelissou ; M. Nagao
ELECTRA (1286-1146). Vol. 254 (2011), February 2011, p. 68-73.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 137918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur