CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acid Degradation of Lignin VI. Formation of Methanol

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Lennart Ericsson (Institutionen för organisk kemi)
Acta Chemica Scandinavica Vol. 25 (1971), 2, p. 756-758.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin acidolysis quinone cyclohexadienone methanolDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-03-12. Senast ändrad 2011-03-14.
CPL Pubid: 137892

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur